هاست حرفه ای اشتراکی آلمان

Pro-3-Share


 
188,000 تومان
ماهانه

15,000 هزینه راه اندازی

۳ گیگابایت فضا
ترافیک ماهیانه 60 گیگابایت
دیتابیس نامحدود
SSL رایگان
قابلیت میزبانی ۱ سایت
پارک و ساب دامین نامحدود
پشتیبانی ویژه ۲۴/۷/۳۶۵
دیسک SSD-NVMe


Pro-3-Share1


 
188,000 تومان
ماهانه

15,000 هزینه راه اندازی

۳ گیگابایت فضا
ترافیک ماهیانه 60 گیگابایت
دیتابیس نامحدود
SSL رایگان
قابلیت میزبانی ۱ سایت
پارک و ساب دامین نامحدود
پشتیبانی ویژه ۲۴/۷/۳۶۵
دیسک SSD-NVMe